Tag: family health center

family health center | Bignewslive

കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍ പണിതീര്‍ത്ത കെട്ടിടം, റിസോര്‍ട്ടല്ല, കോഴിക്കോട് നരിപ്പറ്റയിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ്; ദേശീയതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടി ചിത്രങ്ങള്‍

കോഴിക്കോട്: കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍ പണിതീര്‍ത്ത കെട്ടിടം, ചുറ്റും എണ്ണപ്പനകള്‍, പൂ്‌ചെടികള്‍, ഊഞ്ഞാല്‍, കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാന്‍ കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ എല്ലാം ഒരുക്കി. ആദ്യകാഴ്ചയില്‍ തോന്നാം റിസോര്‍ട്ട് എന്ന്. എന്നാല്‍ ആ ...

Recent News