അഡിഡാസിന്റെ ഷോറും ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്കും

അഡിഡാസിന്റെ ഷോറും ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്കും
Posted by
Story Dated : August 10, 2016

ലോകപ്രശസ്ത കമ്പനി അഡിഡാസിന്റെ ഷോറും ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്കും വരുന്നു. ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ്ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പോളിസി ആന്‍ഡ് പ്രൊമോഷന്‍ ന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ 2017 ടോടു കൂടി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ നഗരത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അഡിഡാസ് ഇന്ത്യന്‍ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡേവ് തോമസ് അറിയിച്ചു.

സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോകപ്രശസ്ത ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ഷോറും ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത വിപണനരംഗത്ത് വന്‍ കുതിപ്പിനു ഇടയാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അഡിഡാസിന്റെ എല്ലാവിധ ഉല്പന്നങ്ങളും ഇന്ത്യന്‍ഷോറുമിലും ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിലേക്ക് റീറ്റെയില്‍ സര്‍വീസ് വ്യാപിപിക്കാനാണുദ്ദേശമെന്ന് അഡിഡാസ് ഇന്ത്യന്‍ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡേവ് തോമസ് പറഞ്ഞു.

Comments

error: This Content is already Published.!!